KMO-PORTEFEUILLE

Tot 40% extra korting via KMO-portefeuille

 

De kmo-portefeuille is een maatregel waardoor je – als ondernemer – financiële steun krijgt voor de aankoop van diensten die de kwaliteit van je onderneming verbeteren. Concreet zijn dat opleidingen en adviesdiensten zoals het opstellen van een communicatieplan voor uw bedrijf.

COSMO MD is geregistreerd opleidingsverstrekker van het Vlaamse Gewest (registratienummer: DV.0235860). Op deze manier kan u als kleine onderneming 30% en als middelgrote onderneming 20% van het lesgeld laten subsidiëren. De maximale subsidies voor de pijler opleiding welke een onderneming jaarlijks kan bekomen bedragen respectievelijk 7.500€.  Bovendien kan de onderneming de kosten van de opleiding inbrengen in de boekhouding.

Deze subsidie is enkel geldig op het lesgeld en dus niet op het materiaal / startpakket.

Je kan de KMO-portefeuille aanvragen via volgende website:

Je surft naar de website http://www.vlaio.be/themas/kmo-portefeuille. Daar klik je op “Login KMO-portefeuille”. Vervolgens wordt je gevraagd naar je federaal token of e-id. Indien je dit nog niet hebt, kan je je federaal token hier (https://iamapps.belgium.be/sma/generalinfo?language=nl) aanvragen. Hou er wel rekening mee dat het tot twee dagen duurt, vooraleer je je federaal token effectief in je bezit hebt.

Opletten bij inschrijving

Onze cursussen zijn zeer praktijkgericht, waardoor wij slechts een beperkt aantal plaatsen hebben. Jouw plaatsje is pas definitief gereserveerd vanaf het moment dat we je inschrijvingsgeld hebben ontvangen. Bij een betaling via kmo-portefeuille duurt het soms tot twee maanden voordat we jouw inschrijvingsgeld gestort krijgen. Hierdoor kan het zijn dat de cursus van je keuze reeds volzet is op het moment dat we je inschrijvingsgeld ontvangen. Om dit te vermijden en zeker te zijn van je plaatsje kan je online reeds betalen. Vanaf het ogenblik dat we dan je inschrijvingsgeld via KMO-portefeuille ontvangen hebben, storten we jouw betaalde inschrijvingsgeld terug.

Stap-voor-stap

Wij geven u alvast via onderstaande toelichtingen de maximale ondersteuning en een succesvolle afhandeling van uw aanvraag tot subsidie.

 

1) Als u voor de eerste keer een subsidieaanvraag wil doen, moet u uw onderneming eerst registreren.

Elke subsidieaanvraag gebeurt online nadat u een overeenkomst voor advies hebt afgesloten met uw dienstverlener of een persoon die werkt binnen uw onderneming hebt ingeschreven voor een opleiding. Elke subsidieaanvraag moet ten laatste 14 dagen na de startdatum van de prestaties zijn ingediend.

 

2) Wanneer moet een aanvraag worden ingediend?

U kan uw subsidie pas aanvragen wanneer u de adviesovereenkomst hebt ondertekend of een persoon die werkt binnen uw onderneming hebt ingeschreven voor een opleiding. Tot 14 kalenderdagen na de start van de prestaties kan u de subsidieaanvraag indienen.

Hou er rekening mee dat u ook alle eventuele voorafgaandelijke procedures aan de registratie (aanvraag token of installatie EID) moet doorlopen binnen deze 14 kalenderdagen.

Een aanvraag kan niet meer worden ingediend na het verlopen van de 14 kalenderdagen na de start van de prestaties.

 

3) Heb ik een factuur nodig om een subsidie aan te vragen?

Nee. U vraagt uw subsidie aan op basis van de inschrijving voor een opleiding of de overeenkomst met uw dienstverlener.

De kmo-portefeuille of de financieel beheerder Sodexo levert geen facturen, noch betalingsbewijzen af. U kunt een print van uw online projectdetail gebruiken bij de boekhoudkundige verwerking.

 

4) Wat betekent de start van de prestaties bij opleiding?

De start van de opleiding is de eerste lesdag zoals georganiseerd door de opleidingsverstrekker. Stapt u pas later in de opleiding? Hier houdt de kmo-portefeuille geen rekening mee voor de berekening van de 14 kalenderdagen.

 

5) Wat is het verschil tussen storten en betalen?

Storten = U stort uw eigen inbreng (60% of 70% van het projectbedrag) in de kmo-portefeuille door de storting op het rekeningnummer van Sodexo.

Betalen = U betaalt de factuur van de dienstverlener via de kmo-portefeuille.

Het is de taak van de kmo om de opdracht tot betalen te geven via de kmo-portefeuille. Agentschap Innoveren & Ondernemen doet dit niet automatisch.

Via de kmo-portefeuille gebruikt u zowel de eigen inbreng als het subsidiegedeelte voor de betaling van de factuur.

 

6) Waar vind ik de stortingsgegevens terug voor het storten van het eigen aandeel?

U vindt de stortingsgegevens terug in de automatisch verzonden mail na uw subsidieaanvraag of op de kmo-portefeuille via de knop ‘storten’.

Wat gebeurt er wanneer ik het eigen aandeel niet tijdig stort of geen correcte mededeling/bedrag gebruik?

Binnen de 30 kalenderdagen na uw subsidieaanvraag, moet het eigen aandeel op de rekening van Sodexo staan. Hou er rekening mee dat een overschrijving enkele dagen in beslag kan nemen en dat banken uw betaalopdracht niet verwerken in het weekend en op feestdagen. Gebruik steeds de volledige en juiste stortingsgegevens. Omdat de subsidieaanvraag automatisch verloopt, zal uw storting bij een verkeerd bedrag of een verkeerde mededeling niet aanvaard worden en automatisch worden teruggestort. Bij een laattijdige storting wordt uw subsidieaanvraag automatisch geannuleerd.

 Werd uw storting geannuleerd dan kunt u een nieuwe subsidieaanvraag doen voor hetzelfde project indien de prestaties nog geen 14 kalenderdagen geleden gestart zijn.Zijn de prestaties meer dan 14 kalenderdagen geleden gestart, dan kan u geen nieuwe subsidieaanvraag meer doen voor deze opleiding of dit advies.

 

7) Wanneer geef ik via de kmo-portefeuille de opdracht tot het betalen van mijn dienstverlener?

U betaalt uw dienstverlener nadat u de factu(u)r(en) van de opleiding of het advies hebt ontvangen. Het is mogelijk om via de kmo-portefeuille meerdere betalingen te doen. Hou er rekening mee dat nadat u de opdracht tot betaling hebt gegeven, het 14 dagen kan duren voor het geld op de rekening van uw dienstverlener staat..

Opgelet! Een project wordt automatisch afgesloten op 31 december van het kalenderjaar volgend op het jaar waarin u uw subsidie hebt aangevraagd. Na deze datum kan u dus geen betalingen meer doen voor dat project.

OPGELET U OPLEIDING KAN ALLEEN DOORGAAN WANNEER U HET OPLEIDINGSGELD HEEFT VOLSTORT EN WANNEER U DE OPDRACHT AAN COSMO MD HEEFT VRIJGEGEVEN!

8) Is de steun ontvangen in het kader van de kmo-portefeuille vrijgesteld van belastingen?

Neen, steun in het kader van de kmo-portefeuille is niet vrijgesteld. In toepassing van de wet van 23/12/2005 betreffende het generatiepact zijn enkel de subsidies met betrekking tot investeringen (zoals ecologiepremie, …) vrijgesteld in de vennootschapsbelastingen. “

9) Is het opleidingsbedrag inclusief BTW?

Bij een nieuwe “project-aanvraag” binnen de KMO portefeuille, zal men je het opleidingsbedrag vragen zonder BTW. Hier dien je het totale opleidingsbedrag in te geven dat je dient te betalen.